Analiza bibliometryczna publikacji GUMed
Wykaz kodów: jednostek organizacyjnych | wydziałów

Instrukcja
Zawężenie wyników:

Wybór lat
(kilka lat: klawisz Ctrl i lewy przycisk myszy)

W tabelach stosuj:
Prace: z czasopism
z czasopism z tzw. Listy Filadelfijskiej
z czasopism z Impact Factor
z czasopism bez Impact Factor
z punktacją ministerstwa
bez punktacji ministerstwa
Index Copernicus
Wyświetlaj łączną liczbę publikacji oraz wybrane:
 liczbę prac z:  LF  IF  PM IC 
 procentowy udział prac z: LF  IF  PM  IC 
 łączną wartość: LF  IF  PM  IC 
 średnią wartość: LF  IF  PM  IC 

   LF - Lista Filadelfijska
   IF - Impact Factor
   IC - Index Copernicus
   PM - punktacja ministerstwa

Sposób wyszukiwania: tak jak wpisano, chyba że koniec terminu lub wyrazu jest zakończony gwiazdką


Bibliografia GUMed
Rankingi pracowników, wydziałów i jednostek

Baza tworzona przez:
Bibliotekę Główną GUMed (bibliografia@gumed.edu.pl)
Bibliotekę Wydziału Farmaceutycznego GUMed (biblfarm@gumed.edu.pl)

System Expertus © SPLENDOR, Poznań
Strona Główna BG GUMed