Link do nowej wersji
Bibliografia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Wykaz kodów: jednostek organizacyjnych | wydziałów | typów publikacji: formalne  merytoryczne | języków
Więcej informacji o bazie
Punktacja:
zgodna z rokiem publikacji;
do czasu ukazania się nowych wykazów,
publikacjom przypisywana jest punktacja
wg ostatniego dostępnego roku
wg typów publikacji
w roku 2018
w roku 2017
Impact Factor
baza JCR
ministerstwa
wg wykazu z dnia 09.12.2016 r.
część A (z IF)
część B (bez IF)
część C (ERIH)

Łączenie warunków:
Sposób wyszukiwania: tak jak wpisano, chyba że koniec terminu lub wyrazu jest zakończony gwiazdką
Format:
Szeregowanie:
Zawężenie wyników:

Wybór lat
(kilka lat: klawisz Ctrl i lewy przycisk myszy)

       Tylko prace z dołączonym abstraktem
       Tylko prace dostępne w Internecie
Prace: z czasopism
z czasopism z tzw. Listy Filadelfijskiej
z czasopism z Impact Factor
z czasopism bez Impact Factor
z punktacją ministerstwa
bez punktacji ministerstwa
Index Copernicus

Analiza bibliometryczna
Rankingi pracowników, wydziałów i jednostek

Baza tworzona przez:
Bibliotekę Główną GUMed (bibliografia@gumed.edu.pl)
Bibliotekę Wydziału Farmaceutycznego GUMed (biblfarm@gumed.edu.pl)

System Expertus © SPLENDOR, Poznań
Strona Główna BG GUMed
_